RSS Obec Lascov http://obeclascov.sk RSS kanál obce Obec Lascov sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 OZNAM - Testovanie na Covid 19 http://obeclascov.sk/sprava/19073/n 19073 OZNAM - Testovanie na Covid 19 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2021/covid-korona-maska-pocitac_b731e2_sm.jpg Propagácia SODB 2021 http://obeclascov.sk/sprava/16202/n 16202 Propagácia SODB 2021 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2021/scitanie-2_238205_sm.jpg Rozpočet obce Lascov na rok 2021 http://obeclascov.sk/sprava/16545/n 16545 Rozpočet obce Lascov na rok 2021 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2021/peniaze-mena-euro_2e9e52_sm.jpg Pozvánka na 10. zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/15875/n 15875 Pozvánka na 10. zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/pero-zapisnik_fde88d_sm.jpg Oznam - testovanie v obci Lascov na Covid - 19 http://obeclascov.sk/sprava/14639/n 14639 Oznam - testovanie v obci Lascov na Covid - 19 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/zubar-lekar-doktor_11f14f_sm.jpg Pozvánka na 9.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/13921/n 13921 Pozvánka na 9.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/pero-zapisnik_5d1c6d_sm.jpg Výzva na voľby členov do rady školy pri ZŠ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/13774/n 13774 Výzva na voľby členov do rady školy pri ZŠ              v Lascove. http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/dvere-volby-volba_c28310_sm.jpg Zloženie a počet členov rady školy pri ZŠ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/13773/n 13773 Zloženie a počet členov rady školy pri ZŠ v Lascove. http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/dvere-volby-volba_3922df_sm.jpg Výročná správa obce Lascov za rok 2019 http://obeclascov.sk/sprava/15876/n 15876 Výročná správa za rok 2019 http://obeclascov.sk/data/ Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy Lascov http://obeclascov.sk/sprava/12484/n 12484 Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy Lascov http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/dvere-volby-volba_3f322d_sm.jpg