RSS Obec Lascov http://obeclascov.sk RSS kanál obce Obec Lascov sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy Lascov http://obeclascov.sk/sprava/12484/n 12484 Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy Lascov http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/dvere-volby-volba_3f322d_sm.jpg Pozvánka na 8.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/12164/n 12164 Pozvánka na 8.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/pero-zapisnik_6c1c7a_sm.jpg Záverečný účet hospodárenia za rok 2019 http://obeclascov.sk/sprava/12162/n 12162 Záverečný účet hospodárenia za rok 2019 http://obeclascov.sk/data/ Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy Lascov http://obeclascov.sk/sprava/11660/n 11660 Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy Lascov http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/dvere-volby-volba_19160a_sm.jpg Pozvánka na 8.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/10196/n 10196 Pozvánka na 8.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/pero-zapisnik_5d63a6_md_5f819b_sm.jpg Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania - voľby do NR SR 2020 http://obeclascov.sk/sprava/10199/n 10199 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania - voľby do NR SR 2020 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/vlajka-slovensko_057628_md_1f7e68_sm.jpg Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav http://obeclascov.sk/sprava/9582/n 9582 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav http://obeclascov.sk/data/ Správa nezávislého audítora z overenia ÚZ a VS k 31.12.2018 http://obeclascov.sk/sprava/8964/n 8964 Správa nezávislého audítora z overenia ÚZ a VS k 31.12.2018. http://obeclascov.sk/data/ Rozpočet obce Lascov na rok 2020 http://obeclascov.sk/sprava/8963/n 8963 Rozpočet obce Lascov na rok 2020 http://obeclascov.sk/data/ Výročná správa obce Lascov za rok 2018 http://obeclascov.sk/sprava/8962/n 8962 Výročná správa obce Lascov za rok 2018 http://obeclascov.sk/data/