RSS Obec Lascov http://obeclascov.sk RSS kanál obce Obec Lascov sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Pozvánka na 6.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/7184/n 7184 Pozvánka na 6.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/pero-zapisnik_5d63a6_md_57b5ee_sm.jpg Pozvánka na 5.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/6257/n 6257 Pozvánka na 5. zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/pero-volby-hlasovanie_7428cc_sm.jpg Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/5939/n 5939 Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/dvere-volby-volba_54ec9a_sm.jpg Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa základnej školy v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/5938/n 5938 Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/dvere-volby-volba_39ecd3_sm.jpg Pozvánka na 4.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/5218/n 5218 Pozvánka na 4.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/ Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 http://obeclascov.sk/sprava/4859/n 4859 Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/volby-do-europskeho-parlamentu_a52c5e_md_ef2bdd_sm.jpg Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov http://obeclascov.sk/sprava/4858/n 4858 Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov. http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/smeti-odpad-ulicka_d89a01_sm_f1e1c1_sm.jpg Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky http://obeclascov.sk/sprava/4743/n 4743 Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/vlajka-slovensko_057628_md_5168fa_sm.jpg Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva http://obeclascov.sk/sprava/4166/n 4166 Starosta obce Lascov podľa paragrafu 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočné dňa 4.2.2019 o 18tej hodine.  http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/kulturnospravna_budova_lascov_216cb2_sm.jpg Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre rómsku osadu Lascov http://obeclascov.sk/sprava/4142/n 4142 Predmetom predloženého projektu je zlepšenie prístupu a zásobovania obyvateľstva rómskej osady v obci Lascov pitnou vodou prostredníctvom vybudovania nového vodného zdroja vrátane technológie na úpravu vody, výstavby vodovodného potrubia, vybudovania dvoch výdajných miest/stojanov,vrátane vybudovania potrebných odberných elektrických zariadení a rozvodov a tiež oplotenia novéhovodného zdroja. http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/lascov_realizacia_vrtu_12b9c3_sm.jpg