RSS Obec Lascov http://obeclascov.sk RSS kanál obce Obec Lascov sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Pozvánka na 8.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/10196/n 10196 Pozvánka na 8.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/pero-zapisnik_5d63a6_md_5f819b_sm.jpg Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania - voľby do NR SR 2020 http://obeclascov.sk/sprava/10199/n 10199 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania - voľby do NR SR 2020 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/vlajka-slovensko_057628_md_1f7e68_sm.jpg Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav http://obeclascov.sk/sprava/9582/n 9582 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav http://obeclascov.sk/data/ Správa nezávislého audítora z overenia ÚZ a VS k 31.12.2018 http://obeclascov.sk/sprava/8964/n 8964 Správa nezávislého audítora z overenia ÚZ a VS k 31.12.2018. http://obeclascov.sk/data/ Rozpočet obce Lascov na rok 2020 http://obeclascov.sk/sprava/8963/n 8963 Rozpočet obce Lascov na rok 2020 http://obeclascov.sk/data/ Výročná správa obce Lascov za rok 2018 http://obeclascov.sk/sprava/8962/n 8962 Výročná správa obce Lascov za rok 2018 http://obeclascov.sk/data/ Pozvánka na 7.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/8728/n 8728 Pozvánka na 7.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/ Návrh rozpočtu Obce Lascov na rok 2020 http://obeclascov.sk/sprava/8724/n 8724 Návrh rozpočtu Obce Lascov na rok 2020 http://obeclascov.sk/data/ Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 http://obeclascov.sk/sprava/8109/n 8109 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/vlajka-slovensko_057628_md_763e89_sm.jpg Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/7941/n 7941 Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy v Lascove http://obeclascov.sk/data/