RSS Obec Lascov http://obeclascov.sk RSS kanál obce Obec Lascov sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 http://obeclascov.sk/sprava/8109/n 8109 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/vlajka-slovensko_057628_md_763e89_sm.jpg Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/7941/n 7941 Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy v Lascove http://obeclascov.sk/data/ Pozvánka na 6.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/7184/n 7184 Pozvánka na 6.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/pero-zapisnik_5d63a6_md_57b5ee_sm.jpg Pozvánka na 5.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/6257/n 6257 Pozvánka na 5. zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/pero-volby-hlasovanie_7428cc_sm.jpg Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/5939/n 5939 Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/dvere-volby-volba_54ec9a_sm.jpg Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa základnej školy v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/5938/n 5938 Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/dvere-volby-volba_39ecd3_sm.jpg Pozvánka na 4.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/5218/n 5218 Pozvánka na 4.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/ Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 http://obeclascov.sk/sprava/4859/n 4859 Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/volby-do-europskeho-parlamentu_a52c5e_md_ef2bdd_sm.jpg Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov http://obeclascov.sk/sprava/4858/n 4858 Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov. http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/smeti-odpad-ulicka_d89a01_sm_f1e1c1_sm.jpg Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky http://obeclascov.sk/sprava/4743/n 4743 Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/vlajka-slovensko_057628_md_5168fa_sm.jpg