RSS Obec Lascov http://obeclascov.sk RSS kanál obce Obec Lascov sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Smútočné oznámenie http://obeclascov.sk/novinka/26363/n 26363 Smútočné oznámenie http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2021/svieca-smutok_a42c41_sm.jpg Pozvánka na 12. zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/novinka/24618/n 24618 Pozvánka na 12. zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2021/pero-zapisnik_b01975_sm.jpg Oznámenie o plánovanom výrube drevín - NN vedenie http://obeclascov.sk/novinka/22730/n 22730 Oznámenie o plánovanom výrube drevín - NN vedenie http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2021/strom-horizont-podvecer_c83353_sm.jpg Pozvánka na 11. zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/novinka/22683/n 22683 Pozvánka na 11. zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2021/pero-volby-hlasovanie_2ee1a7_sm.jpg Záverečný účet hospodárenia za rok 2020 http://obeclascov.sk/novinka/22283/n 22283 Záverečný účet hospodárenia za rok 2020 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2021/peniaze-mena-euro_4921e0_sm.jpg Kalendár zberu komunálneho odpadu z domácnosti rok 2021 http://obeclascov.sk/novinka/19701/n 19701 Kalendár zberu komunálneho odpadu z domácnosti rok 2021 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2021/plasty-flase-odpad_18ceb4_sm.jpg Propagácia SODB 2021 http://obeclascov.sk/novinka/16202/n 16202 Propagácia SODB 2021 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2021/scitanie-2_238205_sm.jpg Rozpočet obce Lascov na rok 2021 http://obeclascov.sk/novinka/16545/n 16545 Rozpočet obce Lascov na rok 2021 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2021/peniaze-mena-euro_2e9e52_sm.jpg Pozvánka na 10. zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/novinka/15875/n 15875 Pozvánka na 10. zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/pero-zapisnik_fde88d_sm.jpg Oznam - testovanie v obci Lascov na Covid - 19 http://obeclascov.sk/novinka/14639/n 14639 Oznam - testovanie v obci Lascov na Covid - 19 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2020/zubar-lekar-doktor_11f14f_sm.jpg