RSS Obec Lascov http://obeclascov.sk RSS kanál obce Obec Lascov sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Správa nezávislého audítora z overenia ÚZ a VS k 31.12.2018 http://obeclascov.sk/sprava/8964/n 8964 Správa nezávislého audítora z overenia ÚZ a VS k 31.12.2018. http://obeclascov.sk/data/ Rozpočet obce Lascov na rok 2020 http://obeclascov.sk/sprava/8963/n 8963 Rozpočet obce Lascov na rok 2020 http://obeclascov.sk/data/ Výročná správa obce Lascov za rok 2018 http://obeclascov.sk/sprava/8962/n 8962 Výročná správa obce Lascov za rok 2018 http://obeclascov.sk/data/ Pozvánka na 7.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/8728/n 8728 Pozvánka na 7.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/ Návrh rozpočtu Obce Lascov na rok 2020 http://obeclascov.sk/sprava/8724/n 8724 Návrh rozpočtu Obce Lascov na rok 2020 http://obeclascov.sk/data/ Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 http://obeclascov.sk/sprava/8109/n 8109 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/vlajka-slovensko_057628_md_763e89_sm.jpg Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/7941/n 7941 Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy v Lascove http://obeclascov.sk/data/ Pozvánka na 6.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/7184/n 7184 Pozvánka na 6.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/pero-zapisnik_5d63a6_md_57b5ee_sm.jpg Pozvánka na 5.zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/6257/n 6257 Pozvánka na 5. zasadnutie OZ v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/pero-volby-hlasovanie_7428cc_sm.jpg Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy v Lascove http://obeclascov.sk/sprava/5939/n 5939 Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy v Lascove http://obeclascov.sk/data/news/obeclascov.sk/2019/dvere-volby-volba_54ec9a_sm.jpg