Obec Lascov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obecné komisie

Komisie obecného zastupiteľstva:

  • finančná komisia
  • komisia ochrany verejného poriadku, ochrany životného prostredia výstavby
  • komisia pre školstvo, kultúru a šport
  • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

Predseda finančnej komisie: Vlastimil Gamec

člen komisie: Jozef Čorba, Ján Oravec

Predseda komisie ochrany verejného poriadku, ochrany životného prostredia a výstavby: Mgr. Dušan Evin

člen komisie: Mgr. Marek Marcinek, František Horvat

Predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport : Mgr. Marek Marcinek

člen komisie: František Horvat, Valéria Sirotová

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Vlastimil Gamec

člen komisie: Jozef Čorba, Valéria Sirotová